فن فیکشن The Faults In Byun Baekhyun

قسمت 40 آپ شد
لینک چپتر39 اصلاح شد

فیک ترجمه ای تقصیرات/اشتباهات بیون بکهیون

شدیدا پیشنهادی !

کاپل : چانبک

نویسنده:blehmeh

مترجم: Bilieyroana & Mermaid

ژانر : رمنس ,زندگی روزمره ,انگست

لینک اصلی فیکشن : The faults in Byun Baekhyun

Continue reading

فن فیکشن Technical Faults

فایل کامل اضافه شد

قسمت آخر از صفحه 96

فیک ترجمه ای Technical Faults

کاپل: چانبک

ژانر:رمنس, یه کوچولو انگست , شاید کمدی , هری پاتری laugh

نویسنده : Exobubz

مترجم: XiudaXoXo

لینک ورژن اصلی فیک: Technical Faults

وضعیت: تمام شده

Continue reading