فن فیکشن (Don’t look back (Only at me

قسمت 9 آپ شد

✨ فن فیکشن ترجمه ای به عقب نگاه نکن(فقط به من نگاه کن) |(Don’t look back (Only at me ” ✨

✨ کاپل: چانبک ✨
✨ ژانر: زندگی روزمره، رمنس، فلاف، درام ✨
✨? نویسنده: emoEmuu ✨
✨ مترجم: XiudaXoXo ✨
✨ روزهای آپ: جمعه ها ✨
Continue reading