فن فیکشن Great Story

قسمت نهم اپ شد

📚📚 فن فیکشن ترجمه ای “داستان فوق العاده| The Great Story”📚📚

📚📚تعداد قسمت ها: 31 📚📚

📚📚ژانر: زندگی روزمره، رمنس 📚📚

📚📚کاپل ها :سولی/ تاعوریس/ کایسو/ چانبک/هونهان/ شیوچن 📚📚

📚📚نویسنده: sweetUKISSfan 📚📚

📚📚 مترجم: Moonlight 📚📚

Continue reading

فن فیکشن This is War

قسمت چهاردهم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای این جنگه | This is War

کاپل: هونهان، کایسو، چانبک، شیوچن
ژانر: سوپرنچرال، رمزالود، رمنس
نویسنده:BloopBlop
مترجم:Dophoria
روزهای آپ: دوبار در هفته

Continue reading