فن فیکشن Crimson Desires II: Howling

پارت نخست آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای مجموعه عطش خونین (کتاب دوم: زوزه کش) |Crimson Desires II: Howling

🍃🖤نویسنده: Park AnJae🖤🍃

🍃🖤مترجم: Half-blood Lady🖤🍃

🍃🖤بانوی دورگه🖤🍃

🍃🖤کاپل: کایسو، چانبک، هونهان🖤🍃

🍃🖤ژانر: فانتزی(خون آشامی، گرگینه ای)، عاشقانه، انگست، اسمات🖤🍃

🍃🖤روزهای آپ: دوبار در هفته🖤🍃

🍃🖤وضعیت: در حال آپ🖤🍃

 

خلاصه:معشوقه های برادران ایوراهیل، روزهای متفاوتی را تجربه می کنند. بعد از ماه ها سختی، حالا همه چیز برای یک شروع تازه مهیاست. اما درست همان موقع، مخلوق ترسناکی از شب پدیدار می شود و رازهای عجیبی از برادران ایوراهیل فاش میکند… آیا توان مقابله با اتفاق پیش رو را دارند؟ آیا می توانند از معشوقه هایشان مراقبت کنند؟

– داستانی عاشقانه و غم انگیز، برای مقابله با دشمنان شب…

Continue reading

فن فیکشن Crimson Desires I: Love and Lust

🖤🕸تمام شده🕸🖤

فن فیکشن ترجمه ای مجموعه عطش خونین (کتاب اول: عشق و ش*ه*و*ت) |Crimson Desires I: Love and Lust

🍁🖤نویسنده: Park AnJae🖤🍁

🍁🖤مترجم: Half-blood Lady🖤🍁

🍁🖤بانوی دورگه🖤🍁

🍁🖤کاپل: چانبک، هونهان، کایسو🖤🍁

🍁🖤ژانر: فانتزی(خون آشامی، گرگینه ای)، عاشقانه، انگست، اسمات🖤🍁

🍁🖤وضعیت: تمام شده🖤🍁

 

نگاهی به داستان:زندگی تازه برای لوهان، بکهیون و کیونگسو، آرزویی دیرینه بود… سه دوست به دنبال رویاهای تازه به دهکده ای تازه نقل مکان می کنند… اما همه چیز آنطور که انتظار داشتند نبود، نه حداقل داخل دهکده ای که سه خون آشام تشنه به خون و ش*هوت به انتظار طعمه ی خود نشسته اند…

 

Continue reading