فن فیکشن Boss complex

قسمت چهل و چهارم اضافه شد

💲فن فیک ترجمه ای رئیس عوضی💲

نویسنده: Lolaisajewel

مترجم: Roysun

🔥کاپل اصلی :چانبک🔥

ژانر:درام ، انگست ،اسمات ،هپی اند

🔷تعداد قسمت ها: 63🔷

بکهیون بخاطر برگزاری ازدواج پارک چانیول و خواهرش بکهی که مسئله حیاتی ای برای خانوادش محسوب میشه ،مجبور میشه به خواسته های کثیف رئیسش (پارک چانیول) تن بده.ولی این رابطه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

Continue reading