فن فیکشن Take a Chance

قسمت دوم اضافه شد.

🏀 فیکشن ترجمه ای شانستو امتحان کن 🏀

🏀 کاپل : چانبک 🏀

🏀 ژانر : رمنس 🏀

🏀 نویسنده : ParkBacon 🏀

🏀 مترجم : OhMinA 🏀

🏀 خلاصه : چانیول کاپیتان تیم بسکتبال دبیرستان پیوجونه. 🏀

🏀 بکهیون دانش آموز انتقالی جدید با پاهای لاغر و صورت بچگونه ست. 🏀

🏀 وقتی بکهیون سعی کنه عضو تیم بسکتبال شه، چه اتفاقی میوفته؟ 🏀

🏀 خب، قطعا بیشتر از اونچه که خواسته، گیرش میاد. 🏀

🏀 -فقط شانستو امتحان کن… بخاطر من. 🏀

Continue reading