فن فیکشن Boss complex

قست پنجاه و دوم آپ شد

فن فیک ترجمه ای رئیس عوضی

نویسنده: Lolaisajewel

مترجم: Roysun

کاپل اصلی :چانبک

ژانر:درام ، انگست ،اسمات ،هپی اند

تعداد قسمت ها: 63

بکهیون بخاطر برگزاری ازدواج پارک چانیول و خواهرش بکهی که مسئله حیاتی ای برای خانوادش محسوب میشه ،مجبور میشه به خواسته های کثیف رئیسش (پارک چانیول) تن بده.ولی این رابطه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

Continue reading

فن فیکشن (Boss date (7 days to fall in love

قسمت ششم آپ شد

❤️ فن فیکشن ترجمه ای قرار با رئیس : 7 روز برای عاشق شدن |(Boss date (7 days to fall in love ” ❤️

❤️ کاپل: چانبک❤️

❤️ ژانر: فلاف، انگست ❤️
❤️ نویسنده: mirkwood131 ❤️
❤️ مترجم: Bahar_ts (قسمت اول)
MavellA (قسمت دوم تا هشتم) ❤️
❤️ روزهای آپ: یک بار در هفته ❤️

قسمت جدید از صفحه155

قسمت های اول تا ششم

 

فن فیکشن Sehun, The Boss Baby

PDF کامل فیک آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای Sehun, The Boss Baby ( سهون، بچه رئیس)

کاپل:کایهون، شیوچن، چانبک

ژانر:کمدی، فلاف

نویسنده:EXO7410

مترجم قسمت اول تا ششم:mary

مترجم قسمت هفتم تا آخر:Karmila

Continue reading