فن فیکشن Sehun, The Boss Baby

قسمت هفتم آپ شد

متاسفیم به خاطر وقفه بین آپ ها. از این به بعد مرتب آپ میشه.

👶🏻 فن فیکشن ترجمه ای Sehun, The Boss Baby ( سهون، بچه رئیس) 👶🏻

👶🏻 کاپل:سکای، شیوچن، چانبک 👶🏻

👶🏻 ژانر:کمدی، فلاف 👶🏻

👶🏻 نویسنده:EXO7410 👶🏻

👶🏻 مترجم قسمت اول تا ششم:mary 👶🏻

👶🏻 مترجم قسمت هفتم تا آخر:Karmila 👶🏻

Continue reading

فن فیکشن Boss complex

قسمت چهل و چهارم اضافه شد

💲فن فیک ترجمه ای رئیس عوضی💲

نویسنده: Lolaisajewel

مترجم: Roysun

🔥کاپل اصلی :چانبک🔥

ژانر:درام ، انگست ،اسمات ،هپی اند

🔷تعداد قسمت ها: 63🔷

بکهیون بخاطر برگزاری ازدواج پارک چانیول و خواهرش بکهی که مسئله حیاتی ای برای خانوادش محسوب میشه ،مجبور میشه به خواسته های کثیف رئیسش (پارک چانیول) تن بده.ولی این رابطه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

Continue reading