فن فیکشن Dear Baekhyun

تقدیم به مهتاب عزیزم ❤️

مینی فیک کامل ترجمه ای بکهیون عزیزم | Dear Baekhyun

کاپل: چانبک
ژانر: رمنس، انگست، نامه نگاری
نویسنده:CHANBAERRIES
مترجم:?Angel Unicorn
لینک اصلی فیکشن:Dear Baekhyun

Dear Baekhyun کتاب اول یک فیکه.
کتاب دوم و سوم هم اگر نظرات خوب باشه زودتر میزارم

Continue reading

فن فیکشن baekhyun

با یه چند شاتی اومدم امیدوارم لذت ببرین

(پی دی کامل اف اضافه شد)

تولد بکهیونی مبارک

مینی فیک ترجمه ای:بکهیون

کاپل : چانبک
Genre: رمنس,درام, اسمات
نویسنده: hayan nabi
مترجم: cb_zahra

 

Continue reading