فن فیکشن Baek The Best

فایل کامل آپ شد

the best – بهترین بک

CHANBAEK-KAISOO-SURPRISE

انگست ، رومنس ، اسمات

NC+18

S E F I D

 

داستان زندگی بیون بکهیون ، بندباز بیست و پنج ساله ی سیرک جهانی کره ای و ییشینگ و رز ، بهترین دوستاش ، پارک چانیول ، پسر رهبر سیرک ، کیم کای ، پسر یتیم کره ای که به تنهایی توی لندن بزرگ شده ، کیم یی فان ، تنها کنت کره ای دربار انگلستان ، دو کیونگسو ، دانشجوی مغرور بهترین کالج انگلستان ، کیم جونگده ، نقاش پر احساس و سیرک بزرگ کره! که بکهیون 16 سال با اون بارها دور دنیارو سفر کرد ، توش برادرش رو گم کرد ، بهترین دوستش رو پیدا کرد ، گریه کرد ، خندید ، بزرگ شد ، عاشق شد و زندگی کرد!

و بحرانی که مثل صاعقه توی زندگی این شش نفر ریشه دوونده بود !

 

Continue reading