فن فیکشن Sehun, The Boss Baby

قسمت هفتم آپ شد

متاسفیم به خاطر وقفه بین آپ ها. از این به بعد مرتب آپ میشه.

👶🏻 فن فیکشن ترجمه ای Sehun, The Boss Baby ( سهون، بچه رئیس) 👶🏻

👶🏻 کاپل:سکای، شیوچن، چانبک 👶🏻

👶🏻 ژانر:کمدی، فلاف 👶🏻

👶🏻 نویسنده:EXO7410 👶🏻

👶🏻 مترجم قسمت اول تا ششم:mary 👶🏻

👶🏻 مترجم قسمت هفتم تا آخر:Karmila 👶🏻

Continue reading