فن فیکشن Aquamarine

? Aquamarine | آکوامارین?

?تعداد قسمت:13 ?

?زوج ورژن اصلی: چانکای، سهبک، کریسهان، نولاس?

?زوج ورژن دوم: سکای، چانبک، کریسهان، نولاس?

?ژانر: تخیلی، عاشقانه، فلافی، اسمات، ام پرگ، طنز?

?نویسنده: Xee | ادیتور: Asal TMS ?

?تاریخ آپ وانشات: 7 June 2016 | تاریخ شروع آپ فیک: 21 Nov 2016 | تاریخ پایان آپ فیک: 30 May 201 ?

ورژن سکای چانبک اضافه شد – زوح اصلی سکای و کای باتم میباشد.

اطلاعیه مهم XEE

 

Continue reading