582 بازدید

uper Star oneshot 2 for HunHan’s week$

سلام شب خوش من اومدم با دومین وانشات از وانشات های هفته هونهان

دومین وانشات متعلق هست به جولیاکیم به اسم uper Star$

امیدوارم لذت ببرین

نظرات خوبتونو دریغ نکنین curtsey

هفته اولین کاپل اصلی اکسو مبارک ??

Continue reading

610 بازدید

Happiness oneshot 1 for HunHan’s week

خوب قراره از امروز که تولد سهون بود تا تولد لوهان که هفته هونهان هستش هر شب براتون یه وانشات هونهان از نویسنده های سایت آپ کنم…

اولین وانشات متعلق هست به مهفام به اسم Happiness

امیدوارم لذت ببرین

نظرات خوبتونو دریغ نکنین curtsey

تولد مکنه با ارزشمون مبارک ??

هفته اولین کاپل اصلی اکسو مبارک ??

Continue reading

193 بازدید1,466 بازدید327 بازدید