815 بازدید

oneshots 6,7,8 HunHan’s week

با کمی تاخیر سه وانشات اخر هفته هونهان رو اوردم

هفتمین وانشات : Little Love Song

نویسنده : Annie 1017

مترجم: Arcane

هشتمین وانشات : How about your perfume

نویسنده : الیهان

نهمین وانشات : Light of my Life

نویسنده : MaMia

مترجم: Donya_aqua

نظرات خوبتونو دریغ نکنین

Little Love Song

آهنگ وانشات

How about your perfume

Light of my Life

Print Friendly, PDF & Email

5 Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *