103 👁 بازدید

Happy birthday

به به تولد داریــــــــــــــــــــــــــــــــممممممممممممممم

کلی بهاری تو سایتننن به به

بفرمایید ادامه

تولد مارشملوی من هشتو خانومه

^^

قرقرقر

تولد تولد تولدت مباارکککک

تولد همه اردیبهشتیای گل سایتمون مبارک باشهههههه

هستی جونم خیلی دوست داریم

و از اینکه کنارمونی ( با اینکه یه مدته محوی ) خیلی خوشحالیم

بیا سال دیگه رم با هم جشن بگیریــــــــــــــــــــــــــم

خیلی دوستت داریم

برات ارزوی بهترین خوشحالیارو داریم

مهفام و مهری

به علاوه ی تیم نویسنده های سایتمون

Dislike


About Admin ♛ Sumi

Admin ♛ SumiReal SUHO lover
♥AQUATICS♥

☻and a real KaiSoo Shipper ....
☻ohsehunfans fiction =====> ADMIN
ohsehunfanss =======> writer . suber. translatorنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :