فن فیکشن The Seven Deadly Sins #1: L.u.s.t

قسمت 6 آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای: The Seven Deadly Sins
فصل اول: L.u.s.t

ژانر: درام، رمنس، زندگی روزمره
محدودیت سنی: +18

کاپل: چانبک

نویسنده:Yeolimerent
مترجم:𝙻.𝙾.𝙴.𝚈

لینک اصلی فیکشن :The Seven Deadly Sins #1: L.u.s.t

Continue reading