فن فیکشن The Letter

برای خوندن اطلاعیه ی مهم درمورد این فیک، حتما برین ادامه!

قسمت پنجم اضافه شد.

فیکشن ترجمه ای نامه

نویسنده: Exobubz

مترجم: OhMinA

کاپل اصلی :چانبک

کاپل فرعی: هونهان, کایسو, تائوریس, سولی

ژانر: مدرسه ای, رمنس, انگست, اسمات

لینک اصلی فیکشن: The Letter

روزهای آپ: چهارشنبه ها

Continue reading