فن فیکشن The Hella Stalker

قسمت 20-16آپ شد.

فیکشن: استاکر لعنتی

کاپل ها: چانبک ، هونهان ، کاپل سکرت

ژانر: رمنس ، انگست

وضعیت آپ: یک بار در هفته

نویسنده : supjeon

مترجم: milestone

تعداد قسمت ها:26 قسمت

“اگه یه فرد کاملا غریبه تو اینترنت بگه پارک چانیوله… شما باشید باور میکنید؟؟؟؟”

Continue reading