فن فیکشن ?She’s a he

قسمت 17.5 آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای اون دختر یه پسره؟ | ?She’s a he

کاپل: هونهان (اصلی) ، کایسو، چانبک، تائوریس، شیوچن، سولی
ژانر: رمنس، فلاف

نویسنده: SeLu 947
مترجم:
Ch.1 to 13 – Piato
Ch.14 to END – Hazal

روزهای آپ: یک بار در هفته
خلاصه:
عشق در نگاه اول… این بهترین واژه ای بود که میتونست حسش نسبت به اون دختر مو کوتاهو توصیف کنه. با یه نگاه به چشماش میشد فهمید که چجوری مثل ستاره ها می درخشه…
بعد از اون, کار هر شبش رفتن به اون پارک شده بود تا فقط بتونه به اون دختر نگاه کنه ولی هیچوقت جرعت کافی براای حرف زدن باهاشو نداشت.
ممکن بود یه روزی بفهمه دختری که عاشقش شده در واقع یه پسره؟!

Continue reading