فن فیکشن Private Message

قسمت 3 آپ شد

 

فن فیکشن ترجمه ای پیام شخصی| private message

کاپل: چانبک،کایسو،هونهان،شیوچن،تاعوریس،سولی

ژانر: چت گروهی،کمدی

نویسنده: Girl02

مترجم: CB_ZAHRA

تعداد قسمت ها: 36

روزهای آپ: یک بار در هفته

Continue reading