فن فیکشن Office Antics

قسمت 7 : پارت دوم

کامنت یادتون نره! boredom

فیک ترجمه ای عتیقه های اداره

کاپل ها : چانبک,هونهان,کایسو,سولی,شیوچن,تاعوریس

ژانر: کمدی و فلاف

نویسنده : Areumdaun

مترجم: Mortal

 

Continue reading