فن فیکشن Mr.Oh

قسمت پنجم آپ شد


Mr.Oh|فن فیک ترجمه ای آقای اوه

کاپل:هونهان،چانبک،کایسو

ژانر:امگاورس،امپرگ،اسمات،کمدی

Alm_dreamer:نویسنده

Moist:مترجم

وضعیت:درحال آپ

 Dophoria :ویراستار

Continue reading