فن فیکشن Married Again

قسمت پنج اپ شد

──⊱◈◈◈⊰──
Married Again
───⊱◈◈◈⊰───

فن فیکشن ترجمه ایازدواج دوباره

کاپل: چانبک
ژانر:انگست،رمنس،فلاف،اسمات،امپرگ
نویسنده:Alexiza
مترجم: Chanten.AgustD

چانیول بعد از تجربه ی تلخش تو گذشته نمیخواست بازم ازدواج کنه ولی دختر ۵ سالش یری مجبورش کرد با معلمش بیون بکهیون بامزه با گذشته ی تلخ ازدواج کنه

Continue reading