فن فیکشن Madness

قسمت هشتم

Madness

Couple: HunHan

Genres: Romance , Drama

Author: Lovingluhanexo

Translator : Lost Boy

خلاصه: لوهان فقط به یک شهر جدید نقل مکان کرد تا از مشکلات دور بشه وبه خونه برگرده .
رئیسش یک عوضیه که با همه ی کارکناش مثل قمار رفتار میکنه بجز عده ای کمی خوش شانس .
لوهان در یک هتل زندگی میکنه که حتی آب داغ کافی برای یک حمام پنج دقیقه ای نداره واو تصمیم گرفت که ازشرش خلاص شه .
از ناکجا آباد یک فرصت شغلی مطرح میشه واونو میدزده . همه چی درموردش خوبه بجز رئیسش که به گیج کردنش به عنوان یک اساس روزانه ادامه میده.

Continue reading