فن فیکشن Mad World

PDF قسمت 22 پارت دوم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای دنیایِ دیوانه

کاپل ها: کایهون و سولی (اصلی)، شیوهان و کریسبک (فرعی)

ژانر: علمی تخیلی، رمنس، اسمات

نویسنده : FanOfTA

مترجم: Arad

روزهای آپ : نامشخص

Continue reading