فن فیکشن Mad World

قسمت 28 آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای دنیایِ دیوانه

کاپل ها: کایهون و سولی (اصلی)، شیوهان و کریسبک (فرعی)

ژانر: علمی تخیلی، رمنس، اسمات

نویسنده : FanOfTA

مترجمین:

Arad: 1 to 22 & 27 to END

Padma: 23 to 26

روزهای آپ : نامشخص

Continue reading