فن فیکشن I’m Not Your Cinderella

قسمت 5 آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای “من سیندرلای تو نیستم” | “I’m Not Your Cinderella

کاپل: چانبک
ژانر: درام، رمنس، زندگی روزمره، اسمات

نویسنده: Parkanjae
مترجم: Kyle

تعداد قسمت ها: 33
روزهای آپ: یک بار در هفته

Continue reading