فن فیکشن Great Story

قسمت 19 اپ شد

?? فن فیکشن ترجمه ای “داستان فوق العاده| The Great Story”??

??تعداد قسمت ها: 31 ??

??ژانر: زندگی روزمره، رمنس ??

??کاپل ها :سولی/ تاعوریس/ کایسو/ چانبک/هونهان/ شیوچن ??

??نویسنده: sweetUKISSfan ??

?? مترجم: Moonlight ??

Continue reading