فن فیکشن Great Story

قسمت 19 اپ شد

 📚📚 فن فیکشن ترجمه ای “داستان فوق العاده| The Great Story”📚📚

📚📚تعداد قسمت ها: 31 📚📚

📚📚ژانر: زندگی روزمره، رمنس 📚📚

📚📚کاپل ها :سولی/ تاعوریس/ کایسو/ چانبک/هونهان/ شیوچن 📚📚

📚📚نویسنده: sweetUKISSfan 📚📚

📚📚 مترجم: Moonlight 📚📚

Continue reading