فن فیکشن Corner Coffee Shop

قسمت 20 آپ شد

فیک ترجمه ایکرنر کافی شاپ

کاپل ها:چانبک ، کایسو، سوچن

ژانر:رمنس.مدرسه ای.درام.اسمات

نویسنده: lolaisajewel

مترجم: (poroshut (Ep1to4
(CB_Zahra (Ep 5to43

تعداد قسمت ها:43

لینک اصلی فیکشن : Corner Coffee Shop

“بچه ها اگه این فیک نظر نگیره با توجه به وضعیت مترجم، آپش متوقف میشه!”

Continue reading