فن فیکشن Chanyeol’s Proposal

فایل قسمت 1 تا 5 قرار گرفت

قسمتای 1 تا 4 ادیت شدن smile

━━━━━━━━━━━━❦━━━━━━━━━━━━

Cнαηуєσℓ’ѕ Pяσρσѕαℓ

━━━━━━━━━━❦━━━━━━━━━━

فیکشن ترجمه ای◆: Chanyeol’s Proposal (پیشنهاد چانیول)

کاپل : چانبک

ژانر: امپرگ، پزشکی، رمنس، اسمات

نویسنده : Bahri_tj

مترجم: 🌵SHR°|

برنامه آپ : هفته ای 1 یا 2 بار

وضعیت : در حال ترجمه

………………………………………….

 

Continue reading