فن فیکشن The Glory of Basketball Shorts

قسمت ششم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای “عظمت شورت های بسکتبال |The Glory of Basketball Shorts”

کاپل :تاعوریس،چانبک،کایسو،هونهان

ژانر:Fluff,Smut,Comedy,High school

نویسنده:–Skye–

مترجم:MarvellA

وضعیت:درحال آپ

 

 

Continue reading

فن فیکشن My Miracle, My Blessing

فیک ترجمه ای My Miracle; My Blessing

معجزه من،نعمت من”

قسمت چهارم اضافه شد

کاپل: کایسو

ژانر: ددی کینک، رمنس، فلاف، هیبریدی

نویسنده : Dominoeffect7

مترجم : Rocco

Continue reading

فن فیکشن Summer Falter

قسمت هشتم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای “تردید تابستانی” | “Summer Falter
کاپل: کایسو
ژانر: رمنس، انگست
نویسنده: zuzuzu
مترجم: shadow
خلاصه: کیونگسو از هر دو دنیا بهترین و بدترین رو داره.
اون یه پسره و هر یه سال در میون به یه دختر تغییر شکل پیدا میکنه.
این نه یه بیماریه و نه یه نفرین.
قابل درمان نیست و نمیشه ازش جلوگیری کرد. روابط جدی کاملا از توان اون خارج اند.
تا اینکه جونگین پیداش شد.

Continue reading

فن فیکشن Legacy

قسمت ششم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای میراث | Legacy

(فصل دوم فن فیکشنBLOODLINES)

کاپل: چانبک، هونهان، کایسو

ژانر: رمنس، سوپرنچرال(خوناشامی)، انگست

نویسنده: parkanjae

مترجم: kyle

Continue reading