فن فیکشن Husband Next Door

قسمت هشتم آپ شد

📍فن فیکشن ترجمه ای همسری در همسایگی|Husband Next Door

🔻 کاپل:Sekai 🔻

🔺ژانر:Fluff 🔻

🔺 نویسنده:Sayqai 🔻

🔺 مترجم:MarvellA 🔻

🔺 وضعیت:درحال آپ🔺

Continue reading

فن فیکشن Corner Coffee Shop

قسمت 20 آپ شد

فیک ترجمه ای کرنر کافی شاپ 

کاپل ها:چانبک ، کایسو، سوچن

ژانر:رمنس.مدرسه ای.درام.اسمات

نویسنده: lolaisajewel

مترجم: (poroshut (Ep1to4
(CB_Zahra (Ep 5to43

تعداد قسمت ها:43

لینک اصلی فیکشن : Corner Coffee Shop

“بچه ها اگه این فیک نظر نگیره با توجه به وضعیت مترجم، آپش متوقف میشه!”

Continue reading

فن فیکشن Private Message

قسمت 3 آپ شد

 

فن فیکشن ترجمه ای پیام شخصی| private message

کاپل: چانبک،کایسو،هونهان،شیوچن،تاعوریس،سولی

ژانر: چت گروهی،کمدی

نویسنده: Girl02

مترجم: CB_ZAHRA

تعداد قسمت ها: 36

روزهای آپ: یک بار در هفته

Continue reading