فن فیکشن First Snow

فایل کامل قرار گرفت


❄️ First Snow ❄️

فن فیکشن اولین برف

کاپل : کایسو

ژانر : رمنس زندگی روزمره درام

نویسنده: Guardian Angel ??

خلاصه : کیم جونگین کسیه که بخاطر رویاهاش جنگیده و علاقه اش به هنرهای رزمی رو ادامه داده تا اینکه یکی از محافظان وزیر کشور شده اما همچیز تو یه روز با دیدن پسر وزیر دو عوض میشه …

Continue reading