فن فیکشن My Baby is a Miracle

قسمت بیست و ششم قرار گرفت

🍩  My Baby is a Miracle 🍼


فن فیکشن : بچه ی من یک معجزه ست 👶

کاپل : چانبک
ژ
انر : رمنسامپرگفانتزیدراماسمات

نویسنده: Guardian Angel 🐰🍓

روزهای آپ : یک بار در هفته ( شنبه ها 📝 )

خلاصه ی داستان :  بکهیون بعد از 5 سال زندگی مشترک با چانیول بخاطر فشارایی که از طرف مادر چانیول بدلیل نداشتن بچه بهشون وارد میشه دچار سردرگمی میشه و زندگیشون متشنج میشه تا اینکه معجزه ی عجیبی رو میبینه و ….💫

 

Continue reading