فن فیکشن New Family

لینک دانلود اصلاح شد

سلام اینم از pdf کامل فیک


فن فیک ترجمه ای خانواده ی جدید

ژانر:امپرگ,اسمات

کاپل:کریسهو و کمی سولی

نویسنده:disastrous_mistake

مترجم:زهرا

لینک اصلی فیکشن :New Family

Continue reading