فن فیکشن Gemini: The Gem of Twins

فایل کامل آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای دوقلو: جواهر دوقلوها | Gemini: The Gem of Twins

سیکوئل فن فیکشن ترجمه ای Gemini
لطفا دقت داشته باشید که پیش از شروع این فیک حتما باید فیک Gemini و درابل هاشو خونده باشین وگرنه کاملا گیج میشین.

کاپل: چانبک، هونهان
ژانر: رمنس، تریسام، گرگینه ای، دوقلو، اسمات

نویسنده: Parkanjae
مترجمین: Arona & Moonlight

Continue reading