فن فیکشن Gemini

فابل کامل + درابل ها قرار گرفت

فن فیکشن ترجمه ای Gemini (دوقلو)
Couple: ChanBaek
Genre: ThreeSome, Wolf, Twins, Smut
Author: Parkanjae
Translator: White Diana &Arona

ادامه این فیک را از لینک زیر دنبال کنید
Gemini: The Gem of Twins

Continue reading