فن فیکشن Crimson Desires I: Love and Lust

??تمام شده??

فن فیکشن ترجمه ای مجموعه عطش خونین (کتاب اول: عشق و ش*ه*و*ت) |Crimson Desires I: Love and Lust

??نویسنده: Park AnJae??

??مترجم: Half-blood Lady??

??بانوی دورگه??

??کاپل: چانبک، هونهان، کایسو??

??ژانر: فانتزی(خون آشامی، گرگینه ای)، عاشقانه، انگست، اسمات??

??وضعیت: تمام شده??

 

نگاهی به داستان:زندگی تازه برای لوهان، بکهیون و کیونگسو، آرزویی دیرینه بود… سه دوست به دنبال رویاهای تازه به دهکده ای تازه نقل مکان می کنند… اما همه چیز آنطور که انتظار داشتند نبود، نه حداقل داخل دهکده ای که سه خون آشام تشنه به خون و ش*هوت به انتظار طعمه ی خود نشسته اند…

 

Continue reading