فن فیکشن I Fell In Love With Your Husband


??نام فیک:من عاشق شوهرت شدم??

??ژانر:رمنس،امپرگ،گرگینه ای،اسمات??

??کاپل ها:چانبک،هونهان،کایسو??

☉نویسنده: Roysun

◾همه چی وقتی شروع میشه که دوره هیت بکهیون با میتینگ بزرگ شرکت ،تلاقی میکنه.بکهیون اروم ترین کارمندِ شرکته ولی مسلما وقتی دوره هیتش شروع میشه نمیتونه مثل قبل یه امگا پاک و معصوم باشه و مطمئنا با بوی خوبش همه الفا هارو به خصوص پارک چانیول مغرور رو به خودش جذب میکنه! Continue reading