فن فیکشن Darkness

  1. قسمت اخر  آپ شد

فن فیکشن “تاریکی” |  “FanFiction “Darkness

 ژانر: درام، رمنس، پلیسی، اکشن | Genre: Dram, Romance, Police au!, Action کاپل: هونهان، چانبک، کایسو | Couple: HunHan, ChanBaek, KaiSoo

نویسنده: مهتاب | Author: Mahtab

Continue reading

فن فیکشن Legacy

قسمت آخر آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای میراث | Legacy

(فصل دوم فن فیکشن BLOODLINES)

کاپل: چانبک، هونهان، کایسو

ژانر: رمنس، سوپرنچرال(خوناشامی)، انگست

نویسنده: parkanjae

مترجم: kyle

Continue reading

فن فیکشن Gemini: The Gem of Twins

فایل کامل آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای دوقلو: جواهر دوقلوها | Gemini: The Gem of Twins 

سیکوئل فن فیکشن ترجمه ای Gemini
لطفا دقت داشته باشید که پیش از شروع این فیک حتما باید فیک Gemini و درابل هاشو خونده باشین وگرنه کاملا گیج میشین.

کاپل: چانبک، هونهان
ژانر: رمنس، تریسام، گرگینه ای، دوقلو، اسمات

نویسنده: Parkanjae
مترجمین: Arona & Moonlight

Continue reading

فن فیکشن A 30 Year Old Virgin

فایل کامل آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای “یه باکره ی سی ساله”

کاپل: چانبک (اصلی)، کرای، کایسو، هونهان، شیوچن، تاعوهو

ژانر: رمنس، فلاف، اسمات

نویسنده: NoonaPerv

مترجم: Padma

Continue reading