اطلاعیه جذب نویسنده و مترجم

⚠️ اطلاعیه ⚠️

سایت ” اکسو پرشین فیکشن” :

?نویسنده ی تازه کار?
?نویسنده ی تلگرامی?
?مترجم?

میپذیرد!

? شرایط پذیرش برای نویسندگان تازه کار:
?ارسال حداقل ده قسمت از فیکشنشون
?قلم خوب رو به عالی

? شرایط پذیرش برای نویسندگان تلگرام:
?ارسال فیکشن های تمام شده و یا در حال آپ خود
? ارسال چنل محل فعالیت
? قلم خوب رو به عالی

? شرایط پذیرش برای مترجمین:
? ارسال نمونه کار [در صورت نداشتن نمونه کار خودمون متنی جهت تست میدیم]
? ترجمه عالی و روان

? شرایط عمومی پذیرش :
1. مسئولیت پذیری
2. اصلی شیپر
3. فرعی شیپر

?نمونه کارهای خود را ‼️فقط‼️ به بات چنل ارسال کنید

@ExoPerFic_Bot

پس از بررسی دقیق و به انتخاب تشخیص ادمین های سایت به پذیرفته شدگان اطلاع میدیم!

با تشکر?