فن فیکشن The Hella Stalker

فیکشن: استاکر لعنتی

کاپل ها: چانبک و هونهان

ژانر: رمنس ، انگست

وضعیت آپ: یک بار در هفته

نویسنده : supjeon

مترجم: milestone

“چی میشه اگه یکی یه دفعه سر و کلش پیدا شه و بگه پارک چانیوله؟؟؟؟”

Continue reading

فن فیکشن The Letter

قسمت 6 اضافه شد.

فیکشن ترجمه ای نامه

نویسنده: Exobubz

مترجم: OhMinA

کاپل اصلی :چانبک

کاپل فرعی: هونهان, کایسو, تائوریس, سولی

ژانر: مدرسه ای, رمنس, انگست, اسمات

لینک اصلی فیکشن: The Letter

Continue reading

فن فیکشن This is War

قسمت دوم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای این جنگه | This is War

کاپل: هونهان، کایسو، چانبک، شیوچن
ژانر: سوپرنچرال، رمزالود، رمنس
نویسنده:BloopBlop
مترجم:Dophoria
روزهای آپ: دوبار در هفته

Continue reading

فن فیکشن Sehun, The Boss Baby

قسمت نهم آپ شد

🍼👶🏻 فن فیکشن ترجمه ای Sehun, The Boss Baby ( سهون، بچه رئیس) 👶🏻🍼

🍼👶🏻 کاپل:سکای، شیوچن، چانبک 👶🏻🍼

🍼👶🏻 ژانر:کمدی، فلاف 👶🏻🍼

🍼👶🏻 نویسنده:EXO7410 👶🏻🍼

🍼👶🏻 مترجم قسمت اول تا ششم:mary 👶🏻🍼

🍼👶🏻 مترجم قسمت هفتم تا آخر:Karmila 👶🏻🍼

Continue reading

فن فیکشن Great Story

قسمت سوم آپ شد

📚📝🖊 فن فیکشن ترجمه ای “داستان فوق العاده| The Great Story”📚📝🖊

📚📝🖊تعداد قسمت ها: 31 📚📝🖊

📚📝🖊 ژانر: زندگی روزمره، رمنس 📚📝🖊

📚📝🖊کاپل ها :سولی/ تاعوریس/ کایسو/ چانبک/هونهان/ شیوچن 📚📝🖊

📚📝🖊 نویسنده: sweetUKISSfan 📚📝🖊

📚📝🖊 مترجم: Moonlight 📚📝🖊

Continue reading