فن فیکشن Dark Power

فن فیکشن قدرت تاریک ،

نوشته ی Blue Sun ،

با کاپل هونهان + همه ی کاپل های اصلی ،

در ژانر های : رمانیک ، تراژدی ، انگست و فانتزی .

پی دی اف کامل پنج فصل

Continue reading

Blue Sun

یک نفر همیشه استثناست .
همه نمی توانند ، ولی هر کسی میتواند .
-ریچارد باخ

telegram ID : @sarahajmalek