فن فیکشن Golden Wolf

قسمت هفدهم و هجدهم آپ شد

●▬▬ Golden Wolf ๑▬▬●

گـــرگـــ طــلایے

ڪاپل هــا:بڪهــاטּ ٬ چانهــوטּ ٬ ڪایــشیــنگ

نویــسنـده: Faeze_PiKasoo

ژانر: گـــرگیــنه ٬ رمــنــس ٬ فـلافــ ٬ اسـمــاتــــ

Continue reading

علاقه ی خاصی به نوشتن دارم و مدت زیادی هست که دنبالش میکنم🐾 دانشجویحقوق📕 عاشقهنر و موسیقی🎶 و در هر دو هم فعالیت میکنم و صد البته که با یه نویسنده ی ورزشکار🎖هم همراه هستید😊 بهخالق کاپل های نوین معروفم.😉 خوشحالم در کنارمید و سیاه مشق هام رو می خونید. امیدوارم بتونم هرچند کوتاه اما لبخند رو مهمون لب هاتون کنم💞

فن فیکشن You Left Me Alone

you left me alone

فن فیکشن : you left me alone

نویسنده: Faezeh

کاپل:چانبک

ژانر :رمنس.انگست.اسمات.روانشناسی

Continue reading

علاقه ی خاصی به نوشتن دارم و مدت زیادی هست که دنبالش میکنم🐾 دانشجویحقوق📕 عاشقهنر و موسیقی🎶 و در هر دو هم فعالیت میکنم و صد البته که با یه نویسنده ی ورزشکار🎖هم همراه هستید😊 بهخالق کاپل های نوین معروفم.😉 خوشحالم در کنارمید و سیاه مشق هام رو می خونید. امیدوارم بتونم هرچند کوتاه اما لبخند رو مهمون لب هاتون کنم💞