فن فیکشن The List

فایل کامل فیک اپ شد {قسمت آخر از صفحه 1334}

با عرض معذرت تیکه آخر قسمت 49ام جا افتاده بود ادیتش کردم
فایل جدید قرار گرفت

فن فیکشن ترجمه ایThe list

نویسنده:
Leader_kyuzizi

 مترجمین:
(Army ( Ch. 1 to 38
(Z.Ara (Ch.39 to 52
(MarvellA (Ch.53 to END

کاپل ها:
چانبک، هونهان، کایسو، تائوریس
شیوچن، سولی

ژانر:
امپرگ، رمنس، امگاورس

Continue reading