فن فیکشن Hello, Mr. Sanity

فایل PDF کامل آپ شد

 

فن فیکشن ترجمه ای سلام، آقای عقل کل |Hello, Mr. Sanity|

کاپل: چانبک|ChanBaek|

ژانر: روانشناسی، انگست، رمنس، درام |Psychological, Angst, Dram, Romance|

نویسنده:wonhisthighs

مترجم: Erato

Continue reading